Vlaggen van C.V. d’n Bok

Vanaf 2006 wappert er tijdens het carnavalsseizoen, vanaf 11 november tot aswoensdag, bij vele Bokken in Swolgen de carnavalsvlag. Net voor de receptie van de prins wordt de grote vlag bij het huis van de prins gehesen tijdens het zingen van het Limburgs Volkslied. Hierbij zijn de Carnavalsvereniging, de Jeugdraad, Joekskapel Hoëge Noë(d)t en verdere belangstellenden aanwezig.

Deze vlaggen kan men via de webwinkel bestellen. Deze vlag zal tijdens de verkoop van de revuekaarten te zien, én te koop zijn! Bij elke activiteit van de Carnavalsvereniging bestaat de mogelijkheid om een vlag te kopen of te bestellen. Ook bij de verkoop van de Bokkepraot! zullen er vlaggen aanwezig zijn om te kopen. Ben je bang geen vlag te kunnen bemachtigen, en wil je de bok toch met zijn sik laten wapperen, dan kun je altijd alvast een vlag reserveren bij de Frank Thielen. 

Vlaggen verkeerd om ??


Nee hoor!!

Er bereikten ons vragen over de vershillen tussen de gevelvlaggen en de mastvlag.
De rode kleur zit bij de één rechts en bij de ander links. De uitgangspunten van de ontwerpers van de vlaggen, Frank Thielen en Erik Elbers waren dat:

  1. de kleurencombinatie in het oog zou springen, doch zodanig dat de vlaggen geen schreeuwende felle kleuren zou hebben. Gekozen is toen voor de complementerende kleuren ROOD en GROEN welke door hun contrasterende werking erg opvallen, maar toch een rustige aanblik bieden. Om die reden is ook gekozen om de zo typische carnavalskleur GEEL niet in de vlaggen te verwerken.
  2. Bij de gevelvlag de rode kleur aan de kant van de muur zou zitten
  3. Bij de mastvlag de rode kleur aan de kant van de mast zou zitten

Als basis voor de vlag diende het logo van Carnavals Vereniging D'n Bok, wat door Nicolle de Swart ontworpen is, en sederd 2002 vast herkenningspunt voor onze vereniging is geworden.

MASTVLAG
ROOD LINKS.

Een mastvlag wordt altijd bedrukt met een eventuele tekst leesbaar gezien vanaf de mast naar rechts.

(In onderstaand voorbeeld zit de mast aan de linkerkant van de vlag.)

vlag

Vlag staand

GEVELVLAG
ROOD LINKS.
                                                          

Als men door een straat rijdt, (normaliter rechts van de weg), passeert de bestuurder de vlaggen die aan de rechterzijde hangen op de kortste afstand.

Gekozen is om voor de vlaggen die men op de kortste afstand passeert, de tekst leesbaar te houden.

(In nevenstaand voorbeeld zit de gevel aan de rechterkant van de vlag.)

Gevel