Carnavalsvereniging d'n Bok Swolgen

De Carnavalsvereniging werd in 1954 opgericht en vierde in het carnavalsseizoen 2008/ 2009 haar 5x11 jarig bestaansfeest. De vereniging bestaat momenteel uit meer dan 27 aktieve leden.

Uiteraard de Prins met z'n twee adjudanten en de Vorst, een Nar en een raad-van-elf….?? De vereniging wordt voorgezeten door een zevenkoppig bestuur, bijgestaan door de Vorst, als afvaardiging van de raad-van-elf.

Als ze op stap gaan dan is de vereniging toch altijd met meer dan 35 personen op pad, als de vrouwen van de leden ook meegaan. Zij gaan altijd als apart verklede groep mee, en dragen geen officieel uniform.

De Carnaval in Swolgen verloopt doorgaans volgens een vast programma wat u elders op deze website kunt vinden.

Ieder jaar worden er door de vereniging drie revue-avonden georganiseerd. Op deze altijd volledig uitverkochtte voorstellingen worden er door diverse Swolgense artiesten de gebeurtenissen en dorpspolitiek van het voorgaande jaar op de korrel genomen. Dat de belangstelling voor de revue groot is, moge blijken uit het feit dat niet zelden liefhebbers die een toegangskaartje willen bemachtigen 'smorgens al voor dag en dauw voor de deur van de zaal staan als er voorverkoop van kaartjes is.

Sinds enige tijd is ook de Jeugdcarnaval bij C.V. D'n Bok onder gebracht. Voorheen begeleidde en organiseerde een aantal vrijwilligers de Jeugd-raad-van-elf en alles wat daar direct en indirect mee te maken had. Ook de plaatselijke carnavalskrant werd namens de Jeugdcarnaval uitgegeven. Heden ten dage wordt de Bokkepraot (zoals de officiële naam van de carnavalskrant luidt) uitgegeven door C.V. D'n Bok.

Alle publikatie's inzake het carnavalsgebeuren zijn in het carnavalsseizoen vrijwel wekelijks in het plaatselijke dorpsblaadje te vinden.

Ook op Radio Reindonk, Kabelkrant Reindonk en weekbladen wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Carnaval in Swolgen.

De naam van C.V. d’n Bok

Over het ontstaan van de naam d’n Bok zijn in de loop der jaren twee mogelijke verhalen een eigen leven gaan leiden, dus of we ooit de juiste versie achterhalen blijft een ?

Versie 1

Het verhaal gaat de ronde dat de naam d’n Bok is afgeleidt van het woord “bukken”, omdat de deur van vroegere kerk in Swolgen zò laag was dat de koster tegen iedereen die de kerk binnenkwam zei: “Bòkt ôw” oftewel “Buk je”, vandaar de naam “de Bokken”

Versie 2

Het 2e verhaal dat van oudsher de ronde gaat is dat de Swolgenaren vroeger door de omliggende dorpen werden gezien als stijfkoppen en eigenwijze mensen en in het dialect dus werden “uitgescholden” als Bôk.
Deze, van oorsprong scheldnaam, werd later door de Carnavalsvereniging overgenomen als verenigingsnaam omdat de Swolgenaren al zo’n 20-30 jaar voordat de vereniging werd opgericht zo genoemd werden door de omliggende dorpen.